Sneak Peak on some of My grades

.......................................Utvecklingsmöjligheter i Engelska..................................

Ditt mål förengelska är A eller B. Du ppskattar själv att du ligger på C eller B, vilket stämmer överens med verkligheten. Om du fokuserar på att nå B denna termin, bör du tala engelska mer frekvent på lektionerna. Du har till och med visat att du kan tala på A-nivå i ditt muntliga anaförande. I det skriftliga bör du vara noggrann så att du intr gör fel på tempus, numerus och tredje person singular presens för att nå B.

....................................Utvecklingsmöjligheter i Svenska.............................

Ditt mål för ämnet A. I nuläget ligger du på B. För att nå ditt mål bör du muntligt vara mer engagerad och ibland visa på initiativ till att bredda och fördjupa diskussionerna i klassrummet. Skriftligt behöver du vänja dig vid att bearbeta dina texter, både till innehåll och form. Innehållsmässigt ska du inte bara uttrycka det uppenbara, utan även reflektera, motivera och analysera. Formmässigt bör du utesluta talspråk där det inte hör hemma och vara noga med skrivregler.

Utvecklingsmöjligheter i Bild

Du arbetar engagerat och målmedvetet. du hanterar material och metoder med säkerhet. Utmana dig själv med varierande arbetssätt och tekniker. Fördjupa dina anlayser och försök att aktivt delta i diskussioner och samtal.Det blir avgörande hur du får ihop gestaltarbetet efter jul med färg och form.

Utvecklingsmöjligheter i Matte

Du ligger på C-nivå.

För att nå vidare behöver du:

Träna på att möta motgångar och hinder med kreativa lösningar.

Du bör utveckla din förmåga till problemlösning genom att träna på generella metoder så att du blir säkrare på det.

Träna mer på svårare uppgifter t ex de svårare röda samt de svarta uppgifterna, så att du får upp säkerheten och får mer erfarenhet från olika typer av uppgifter.

...............Utvecklingsmöjligheter i Idrott...........

Du uppnår kunskapskraven för C, fortsätter du arbeta på ett liknande sätt bedömer jag att du kommer uppnå kunskapskraven för A.

Fortsätt med ditt kämpande även då du tycker lektion är tråkigt eller då du har svårt för lektionen. Fortsätt med din positiva inställning detta sprider glädje till andra i klassen.

Det du skall förbättra är din attityd när en enligt dig tråkig lektion genomförs, då kan du lätt uppfattas som ointresserad. Du skall även våga ta för dig mer under lektionerna, jag bedömer att du kan mer än du tror.


Kommentarer
Kommentera inl�gget h�r!Namn  
Epost    
Blogg    


Kom ih�g mig?

Trackback